SOLVARMEBEHOLDERE

Beholdere til solvarmeanlæg

KN varmtvandsbeholdere type VVB SOL 18 x 1 er beregnet for opvarmning af varmt brugsvand eller centralvarmevand. Type VVB SOL 18 x 1 anvendes, hvor man kræver en høj effekt af solfangeranlægget, og beholderen kan kombineres med alle markedets eksisterende solfangeranlæg. Størrelsen på hedeflade dimensioneres efter solfangeranlæggets ydelse og kvadratmeter.

Beholderen kan kombineres med andre varmekilder såsom centralvarme, brændefyr, træpillefyr og EL-patron.

KN varmtvandsbeholderne type VVB SOL 18 x1, er VA godkendte, og leveres med varmeflader som er cirkelopbygget eller opbygget af lodretstående snoede rustfri syrefaste stålrør, anbragt mellem to cirkelformede fordeler-rør.

De mekaniske bevægelser der opstår fra temperatursvingningerne i forbindelse med reguleringsventilens regulering vil bevirke, at eventuelle aflejringer på varmefladen vil løsne sig og falde til bunds.

Varmtvandsbeholderne fremstilles efter ønske eller eksisterende anlæg mht. placering af studser, studseantal og mandehul.

Varmtvandsbeholderne er designet til et arbejdstryk på 10 bar og prøvetryk på 13 bar.

Solvarmebeholderne udføres i materiale S235JRG2/EN10025.
Opsvejsning på stedet

Opsvejsning på stedet udføres de steder, hvor der er vanskelige adgangsforhold.

Priser på opsvejsning i Danmark tilbydes ved tilbud.Korrosionsbeskyttelse:

Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer kræver, at alle varmtvandsbeholdere af stål uden overfladebehandling skal udføres med katodisk beskyttelse. KN forrådsbeholdere er forberedt for dette med henblik på at opnå de optimale forhold for katodisk beskyttelse af varmtvandssystemet. Den katodiske beskyttelse kan udføres ved at montere offeranoder af magnesium i beholderen. Magnesium anoden beskytter kun varmeflade og beholder. Ønskes en mere omfattende beskyttelse monteres et elektrolyse anlæg, der også beskytter varmeflade, beholder og rørsystem imod korrosion.

Vedligeholdelse:

En varmtvandsbeholders levetid kan forlænges betydeligt, når beholderen 1 gang om året renses omhyggeligt og magnesium anoder efterses og skiftes efter behov. Magnesium anoder skal normalt skiftes efter 12 til 18 måneder.


Beholder-dimensioner


Varenr. Volumen
(liter)
Diameter
(mm.)
Højde total
(m/ben mv.)
Svøb/
endebunde
(mm.)
Primær medie
(VF - BV)
Brugsvand
(BK - BV)
Cirku-lation
(BC)
Vægt
(Kg)
Mande-karm Rense-lem
373901 200 450 1684 6 til 6 1" 1 1/4" 1" 100  

x

373908 300 550 1724 6 til 6 1" 1 1/4" 1" 120  

x

373915 400 600 1744 6 til 6 1" 1 1/4" 1" 150  

x

373922 500 700 1840 6 til 6 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 290

 x

373929 750 800 1880 6 til 6 1 1/2" 1 1/2" 1 1/4" 350

 x

373936 1000 950 1920 6 til 6 1 1/2" 2" 1 1/4" 400

 x

373943 1250 1050 1920 6 til 6 1 1/2" 2" 1 1/4" 450

 x

373950 1500 1150 2040 6 til 8 1 1/2" 2" 1 1/4" 560

 x

373957 2000 1300 2100 8 til 8 1 1/2" 2" 1 1/4" 720

 x

373964 2500 1450 2160 8 til 8 2" 2" 1 1/2" 820

 x

373971 3000 1450 2410 8 til 8 2" 2" 2" 900

 x

373978 4000 1650 2510 10 til 10 2" 2 1/2" 2" 1270

 x

373985 5000 1800 2570 10 til 12 2" 2 1/2" 2" 1420

 x

 

Beholdere, der er større end standard 5000 liter, kan tilbydes.