Cookies

BRANDENHED ALFA - PUBLIC PAGES | 

E-mail

Street
Hedelykken 10
Postal Code
2640
City
Hedehusene
Country
Denmark
Phone

Home Page
https://www.facebook.com/groups/488463337928705/?fref=ts


Presentation

BRANDENHED ALFA

Enheden der løser opgaver vedrørende:
Assistance til brandslukning og efterslukning


Brandenhed Alfa består af 35 frivillige der alle er færdiguddannede inden for fagområdet, samt indtil 5 elever. Opgaverne indenfor fagområde brand er, at redde mennesker og samfundsværdier ved at hindre, at en brand får lov til at bredde sig, og ved at slukke den. 


For at blive tilknyttet til brandenhed alfa, skal du være færdiguddannet inden for fagområde brand (indsats). Uddannelsen kan enten være en uddannelse som værnepligtig, der er vedligeholdt efter gældende regler, eller det kan være en uddannelse fra et kommunalt redningsberedskab.

Herudover skal du være i en god fysisk form, således at du kan løse de opgaver som enheden bliver tildelt. Opgaver der ofte vil bestå af hårdt fysisk og tungt arbejde, i form af røgdykning og håndtering af tunge og vandfyldte slanger i et meget varmt miljø.

Som et led i træningen og rutineringen af de frivillige i brandenhed alfa, får enheden også opgaver der kan planlægges i god tid. Det drejer sig f.eks. om brandvagter i forbindelse med forskellige stævner eller såkaldte stationsvagter. Vagter hvor enheden opstiller et slukningshold, og stationeres på en brandstation, medens det daglige beredskab på stationen gennemfører øvelser eller lignende aktiviteter.

Contacts


 
Need a free website?

Contact us at:

contact@OfficeTray.com
(+45) 43 47 00 14
Design Examples
Contact etc.

Delete item?