+45 44 36 08 52

Cookies
Elektronikskrot

Den 1.december 1999 trådte der nye regler for skrotning af elektriske produkter og komponenter, som indeholder elektronikikraft. I bekendtgørelse nr. 1067 af 22.1.1998 om håndtering af elektriske og elektroniske produkter, frem går det, hvilke apparater det handler om og hvordan disse skal håndteres.

Bagsværd Jernhandel A/S modtager, indsamler og sorterer elektronikskrot. De modtagne mængder registreres og indberettes.

Vi kan tilbyde din virksomhed en samarbejdsaftale, som sikrer dig en reel valgfrihed med hensyn til, hvor i ønsker at aflevere elektronikskrot. Da en samarbejdsaftale fritager din virksomhed fra den kommunale indsamlingsordning og vor indsamlingsordning er landsdækkende.

Aftalen kan opsiges når som helst og er uden omkostninger for dig. Det betyder, at du altid kan vælge en anden løsning, end den vi tilbyder, hvis vi ikke skulle leve op til dine forventninger.

Vi arbejder løbende med at informere vore leverandører om gældende regler samt rådgive ved tilrettelæggelse af deres egenhåndtering, således, at omkostningerne ved bortskaffelse holdes nede.

Priser for modtagelse, sortering og registrering aftales individuelt afhængig af mængder og kategori. Elektronikskrot opdeles i fire kategorier, se nedenstående skema.

Kan du ikke placere dit elektronikskrot under en af disse kategorier eller har du brug for yderligere information om samarbejdsafteler, priser, opbevaring, transport, sortering, registrering eller indbetninger du altid velkommen til at kontake os.

Elektronikskrot fra sorteres i modtagne læs med jern- og metalskrot og faktureres efter gældende satser.
                    
Se vores modtagebetingelser for nærmere information.


Husholdnings-
maskiner
IT-skrot Monitorer Andet
Clockradioer,
Videomaskiner, Højttalere i kabinet, Camcordere, Antenne-forstærkere, Radioer, Kaffemaskiner, Tunere, Støvsugere, Forstærkere, Strygejern, Båndoptagere, Brandalarmer,
CD-afspillere, Skrivemaskiner, Satelittunere, Kopimaskiner, Telefon,
Telefax, Mobiltelefoner, Regnemaskiner, Printere, Medicinske apparater
PC,
Mainframes
TV-apparater, PC-skærme Printplader, Transformere, Ni-Cd Batterier, Bly-akkumulatorer, El-motorer, Relæer, Displays, Selentromler, Kabler, Kondensatorer m/ PCB