+45 44 36 08 52

Cookies
Bagsværd Jernhandel A/S køber:
  • Jern - alle former for jernskrot og jernspåner.

  • Metal - aluminium, kobber, messing, bronze, rustfrit stål, bly, zink, tin samt spåner heraf.

Efter modtagelse afregnes kontant eller efter aftale.

Se vores modtagebetingelser for at kende de krav vi stiller til de varer vi modtager.

Herudover handler vi også med:
  • Brugsjern - H-jern, I-jern, stænger, plader, rør, støbenet, maskiner, beholdere m.v.
  • Køreplader - fremstilles efter kundens behov og mål.

Efter modtagelse sorteres de modtagne varer og viderebehandles i skrotsaks og skrotpresse til internationale standarder for sekundær råvarer.

De forarbejdede mængder sælges videre til mellemhandlere, stålværker og metalværker. Bagsværd Jernhandel foretrækker at sælge direkte til slutbruger for derved at opnå de bedste priser.

Et samarbejde med Bagsværd Jernhandel A/S sikrer Dig eller din virksomhed miljømæssig forsvarlig genvinding af deres industriskrot og affald i overensstemmelse med ISO 14001 standarden.

Bagsværd Jernhandel A/S er herudover EMAS registreret, hvor firmaet løbende skal dokumentere sin miljøindsats.

Se certifikater og godkendelser