+45 44 36 08 52

Cookies

SKROTNING AF BILER

Skrotningsgodtgørelsen udgør, efter 1. januar 2017,kr. 2.200,-. Når du afleverer din bil til os opkræver vi et gebyr for at miljøbehandle bilen på kr. 500,- incl. moms og vi udbetaler kr. 1.700,- til dig.

Bagsværd Jernhandel A/S har siden ordningens start, den 1. juli 2000, været registreret hos Miljøstyrelsen, som godkendt modtagervirksomhed, der må udstede skrotningsattester og foretagemiljøbehandling af biler, se www.bilordning.dk. Vi er registreret som nummerpladeoperatør hos SKAT og kan afmelde dine nummerplader med det samme, se: www.skat.dk

Vi er miljøgodkendte og miljøcertificerede og vælger du at aflevere din bil til Bagsværd Jernhandel A/S garanterer vi, at bilen bliver miljøbehandlet og skrottet i overensstemmelse med gældende lovgivning.


MODTAGELSE AF BILER

Biler til skrotning modtages alle hverdage i vores åbningstid kl. 7 - 16.
Der er ingen tidsbestilling. 

Hos Bagsværd Jernhandel A/S er der 3 muligheder i forbindelse med skrotning af biler.

  1. Bagsværd Jernhandel klarer det hele, få kr. 1.700,00 for din bil.
  2. Du som kunde klarer selv afmelding og papirarbejde få kr. 1.700,00 for din bil.
  3. Modtagelse af biler uden skrotningspræmie.

NÅR BAGSVÆRD JERNHANDEL A/S KLARER DET HELE, UDBETALER VI SKROTNINGSGODTGØRELSEN.

Ved aflevering af bilen skal følgende være opfyldt for også at få skrotningspræmien:

Den originale registreringsattest skal medbringes.
Du er den registrerede ejer af bilen eller har en 
fuldmagt fra denne, husk at medbringe billed-ID.
Bilen er indregistreret og begge nummerplader er på bilen eller bilen er afmeldt og der medfølger en afmeldingskvittering.
Det samlede beløb udbetales kontant eller overføres til din bankkonto.

Er du ikke registreret ejer af bilen, må du selv klare afmelding og papirarbejde (se nedenfor).


ARBEJDSGANGEN I FORBINDELSE MED AFLEVERINGEN AF BILEN ER:

1.  Bilen registreres, skrotningsattesten udfærdiges og nummerpladerne afmeldes.
2.  Den registrerede bilejer eller fuldmagtshaveren underskriver transporterklæringen på bagsiden af skrotningsattesten og transporterer skrotningsgodtgørelsen til Bagsværd Jernhandel A/S.
3.  Beløbet på kr. 1.700,00 udbetales kontant eller overføres til oplyste bankkonto inden afslutningen af dagen.  
4.  Bagsværd Jernhandel A/S håndterer herefter papirgangen og afregning med Miljøordning for Biler. 
5.  Bilen miljøbehandles og sendes herefter videre i genvindingskredsløbet.

Bemærk at: forsikring og vægtafgift afmeldes og afregnes automatisk fra henholdsvis forsikringsselskab og Centralregisteret for motorkøretøjer, når nummerpladerne er afmeldt. 

Vi afhenter gerne bilen, men transportudgifterne afregnes særskilt og efter gældende timesats. 

Hvis der er Falck-abonnement på bilen er "sidste tur" inkluderet, andre vejhjælpsfirmaer vil kun køre bilen til reparation. Ring og forhør dig hos dit vejhjælpsselskab, hvordan reglerne er.

Vil du se hvordan arbejdsgangen er, når vi modtager en bil til skrot – klik på linket og se billederne fra Motormagasinets reportage fra Bagsværd Jernhandel omkring skrotning af biler "endestationen".


DU SOM KUNDE KLARER SELV PAPIRARBEJDET

Hvis du selv vil eller af andre grunde selv må søge skrotningsgodtgørelsen hos Miljøordningen for Biler kan vi tilbyde følgende:

Du medbringer kr. 500,- til betaling af gebyret formiljøbehandling af bilen. 

Bemærk at transporten også forudbetales, hvis vi skal hente bilen.
Den originale registreringsattest eller anden form for identifikation af ejerforholdene skal medbringes.

Bagsværd Jernhandel A/S udsteder ved modtagelsen af bilen en skrotningsattest og afmelder nummerpladerne uden beregning. Herefter skal du selv sørge for at skrotningsattesten samt eventuelle supplerende oplysninger indsendes til Miljøordning for Biler,som udbetaler skrotningsgodtgørelsen på kr. 2.200,- direkte til den anførte bankkonto.


Er du ikke registreret ejer af bilen findes der dispensationsregler som gør, at du i visse tilfældealligevel kan få udbetalt skrotningsgodtgørelsen. Dispensationsreglerfindes hos www.bilordning.dk


Hvis ejerforholdet ikke er åbenbart, den originale registreringsattest er bortkommet eller fuldmagtsreglerne ikke kan anvendes, tilbyder Bagsværd Jernhandel A/S udelukkende denne mulighed i forbindelse med skrotningen af bilen.


MODTAGELSE OG MILJØBEHANDLING AF BILER UDEN SKROTNINGSPRÆMIE

En bil er omfattet af skrotningsordningen, når:
  • Bilen er afmeldt efter d. 1. juli 2000.
  • Bilens totalvægt må max. være 3.500 kg og ikke være indrettet til befordring af mere end 9 personer inkl. føreren.
  • Bilen skal være dansk indregistreret og må ikke have været selvforsikret.

Hvis en bil ikke kan opfylde ovenstående kriterier og/eller det ikke er muligt at fremskaffe den nødvendige dokumentation for at kunne få skrotningspræmien, skal bilen stadig miljøbehandles og skrottes i overensstemmelse med gældende lovgivning

Bagsværd Jernhandel A/S modtager ogsåbiler uden skrotningspræmie, kontakt os hvis du vil vide mere.

Bemærk at der modtages kun miljøbehandlede biler fra virksomheder, der kan dokumentere registrering hos Miljøstyrelsen.