+45 44 36 08 52

Cookies

NYHEDER

28. december 2016

20% - 25% af alle biler, der skrottes i Danmark bliver ophugget ulovligt.
Tallene stammer fra en rapport, der blev bestilt af Miljøstyrelsen og udarbejdet i slutningen af 2015, se rapporten her: Miljøstyrelsens rapport

Som en direkte konsekvens er der i løbet af 2016 sket ændringer i den lovgivning, der vedrører autoophuggerne og bilskrotning. Ændringerne medfører, at Skrotningsgodtgørelsen, pr. 1. januar 2017, udgør Kr. 2.200,-.

Gældende fra 1. januar 2017 betyder det, at du når du afleverer din bil til Bagsværd Jernhandel A/S vil blive opkrævet et gebyr for, at miljøbehandle bilen på kr. 500,- incl. moms og vi udbetaler kr. 1.700,- til dig.

Gør noget godt for miljøet – brug altid Bagsværd Jernhandel A/S eller en anden registreret autoophugger, se listen her Registrerede autoophuggere.


21. september 2015

Grundet fortsat faldende jernpriser, ser vi os nødsaget til at sænke vores skrotningsgodtgørelse for biler til kr. 1.500,00 pr. dags dato.

28. januar 2015
På vores behandlingsplads udbrød en større brand i noget oplageret affald i form af fjernvarmerør. Ilden udviklede sig hurtigt og påvirkede uheldigvis også vores naboer og et større område af Bagsværd by. Mange tak til brandvæsnet for hurtig udrykning og effektiv slukning.

3. februar 2014

Folketinget har vedtaget, at skrotningsgodtgørelsen nedsættes til 1.500 kr. pr. 1. februar 2014. Udover at skrotningsgodtgørelsen nedsættes, sættes miljøbidraget op fra 60 kr. til 101 kr. Miljøbidraget er det beløb, som bilejerne hvert år indbetaler til ordningen via deres ansvarsforsikring.

30. oktober 2013
Pr. 1. oktober 2013 kan Bagsværd Jernhandel tilbyde at afmelde dine nummerplader som en del af den service du får når du afleverer din bil til skrot hos os, vær dog opmærksom på at begge nummerplader skal være på bilen for at Bagsværd Jernhandel kan afmelde pladerne. Vi kan ikke afmelde hvis der mangler en nummerplade, i dette tilfælde skal du på SKAT for at få køretrøjet afmeldt. Ved at nummerpladerne bliver afmeldt ved indleveringen af bilen får du sikkerhed for at du ikke unødigt betaler til vægtafgift samt forsikring, samtidig får du dokumentation med i hånden på at bilen er afmeldt den dag den er indleveret til skrot hos os.

1. januar 2011
Den globale krise synes nu at være ovre og råvaremarkederne specielt i Asien efterspørger stadig stigende mængder af jern- og metalskrot. Den fortsat begrænsede efterspørgsel fra Europa gør, at der ses et nyt verdensbillede for handel med skrot. På trods af nedgang i den europæiske produktion ses stigende råvarepriser.

1. november 2008
Priserne på jern- og metalskrot har nået et foreløbigt lavpunkt. Afsætningsmulighederne for jernskrot er stærkt indskrænkede. Udvalgte metalskrot fraktioner kan stadig sælges mens andre blandt andet aluminium er umuligt at afsætte for tiden. Årsagen til denne nye markedssituation er smelteværkernes manglende mulighed for at afsætte til industrien.

1. juni 2008
Priserne på jernskrot er historisk høje. Efterspørgslen på metaller er ligeledes stor.

17. januar 2007
Der er nu mulighed for få den fulde skrotningsgodtgørelse på kr. 1.750,00 fra Miljøordningen for Biler, når bilen afleveres til Bagsværd Jernhandel a/s. Bagsværd Jernhandel a/s tilbyder at påtage sig afmelding af nummerplader og håndtering af papirer og udlæg af skrotningpræmien for kr. 200,00 således, at bilejeren går herfra med kr. 1.550,00. 


11. januar 2005
Prisen for miljøbehandling af biler er dags dato nedsat til kr. 750,00 incl. moms.


maj 2004
Bagsværd Jernhandel A/S har fået fornyet sin EMAS registrering og ISO 14001 certificering.


1. marts 2003

Prisen for miljøbehandling af biler er nedsat til kr. 1000 incl. moms, da det nu er muligt at få udtaget glas og kofangere maskinelt når bilen oparbejdes til rent jernskrot.


1. januar 2003

Der er indført nye krav til omfanget af den miljøbehandling, som skal ske i forbindelse med skrotning af biler. I forhold til tidligere skal nye også autoglas og kofangere afmonteres. Dette medfører at prisen på miljøbehandling stiger til 1.100,00 kr. + moms.

Ejeren af en bil, der skal skrottes vil derfor fortsat få penge i overskud, dog ikke så meget som tidligere.


21. oktober 2002

Optagelserne til den nye danske spillefilm "Rembrandt" starter hos Bagsværd Jernhandel A/S. Filmselskabet Fine & Mellow har fundet omgivelserne attraktive og vil filme igen den 12. november 2002.