+45 44 36 08 52

Cookies

Miljøforhold

Bagsværd Jernhandel A/S har siden 1996 arbejdet med miljøstyring og har frivilligt udarbejdet grønne regnskaber frem til år 2000. For år 2001 og fremover vil firmaet som et led i vores miljøstyringsarbejde udarbejde EMAS redegørelser som verificeres af Dansk Standard i stedet for.

Miljøpolitik Bagsværd Jernhandel A/S vil gennemføre sine aktiviteter således, at der opstår mindst mulig forurening og skade på miljøet under hensyntagen til de teknologiske og økonomiske forudsætninger, som virksomheden er underlagt.

Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse og spildevandsgodkendelse er udstedt samlet af Gladsaxe kommune, den 20. juni 1996.

Miljøstyring Bagsværd Jernhandel A/S blev i år 2000 miljøcertificeret efter DS/EN ISO 14001 standarden og er i 2001 også blevet registreret efter EMAS, den europæiske forordning for miljørevision.

Se certifikater og godkendelser