Storkunder

Andersen & Heegaard A/S har tradition for, og gode erfaringer med, at påtage os selv meget store projekter, hvor vi kan indgå i hele processen som ansvarlige for enten total-, hoved- eller underentreprise.

Vi kan således både fungere som styrende og udførende kraft under arbejdet.

I denne proces er det afgørende, at dialogen med bygherren ikke begrænses til ”før” og ”efter” men også kører løbende, så vi hele tiden får afstemt forventningerne til slutresultatet og på den måde undgår overraskelser, når arbejdet er afsluttet.

Samtidig lægger vi stor vægt på en både grundig og effektiv overlevering, når projektet er afsluttet. På den måde sikrer vi optimal drift, ligesom vores serviceafdeling har mulighed for at sørge for den efterfølgende vedligeholdelse af bl.a. de tekniske installationer.