Sprinkler

Autoriseret sprinkleringeniør: Kim Lemke Nielsen
Mobil: 23 22 07 00
E-mail: kim@aogh.net

Andersen & Heegaard A/S er et certificeret AVS sprinkler-installatørfirma der projekterer, installerer, ombygger og servicerer traditionelle sprinkleranlæg og vandtågeanlæg til brandsikring af alle typer bygninger. Den offentlige vandforsyning har flere steder ikke den nødvendige kapacitet og derfor vinder vandtågeanlæg indpas, idet det her ikke er nødvendigt at etablere reservoir. Derudover kræver vandtågeanlæg mindre vandmængder, hvilket medfører mindre vandskader ved slukning. Det indeholder tillige andre fordele såsom lavere etableringsomkostninger og større dækningsareal pr. sprinklerdyse.

Vi har stor erfaring i projektering og installation af både vandtågeanlæg og traditionelle sprinkleranlæg og har i projekteringen af nye anlæg fokus på kundens behov, arkitektur og drift, således at afprøvning af ventiler, flowswitches og aftapningsmuligheder placeres centralt i skakte eller i sprinklercentralen.

Vi sørger for hele processen, lige fra den indledende planlægning og igangsætning til den efterfølgende service af sprinkleranlægget.

Vi leverer alle typer sprinkleranlæg til bl.a.:

• Boliger
• Kontorer
• Butikscentre
• Industrilokaler
• Offentlige institutioner
• Skoler
• Hospitaler

Vores serviceafdeling udfører efterfølgende alle obligatoriske inspektioner og serviceeftersyn af sprinkler- og vandtågeanlæg.

 Læs mere om vores ISO certificering her